Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Merkaba-Universum Gwiazdotron

Pola ochronne Merkaba-Universum-Gwiazdotron UNIVERSUM GWIAZDOTRON służą:

  1. fizycznej ochronie człowieka i jego mienia w każdej ekstremalnej sytuacji,
  2. ochronie przed oddziaływaniem psychicznym, hipnotycznym, psychotronicznym, elektroma- gnetycznymi i innymi negatywnymi oddziaływaniami,
  3. ochronie pamięci Człowieka i komputerów w czasie planetarnej zamianie biegunów,
  4. aktywizacji nowych energoinformacyjnych matryc Szóstej i wyższych Ras,
  5. aktywizacji, rozwoju i harmonizacji lewej i prawej półkuli oraz rozwoju środkowego segmentu mózgu (to daje moce paranormalne),
  6. neutralizowaniu negatywnej karmy swojej i naszego drzewa rodowego,
  7. realizacji naszych pragnień i korekty losu,
  8. zapobieganiu i likwidacji globalnych, planetarnych, ekologicznych i technogennych katastrof, międzynarodowego terroryzmu, wojen i przemocy,
  9. przygotowaniu i pomocy ludziom w przejściu w Złoty Wiek i cztero wymiarową przestrzeń.