Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Warsztaty - Warszawa

Marina Mockałło i Bogusław Artur są uczniami Nadieżdy i Włodzimierza na ścieżce Gwiazda Przeobrażenia posiadającymi również inicjację Gwiezdnej Pary, doradzają w Polsce jak opanować te nauki na prowadzonych przez siebie warsztatach na które serdecznie zapraszają.

W każdą trzecią sobotę miesiąca prowadzimy warsztat usuwający bloki i sprzeniewierzenia w naszych czakrach, a poprzez to budowę świetlnych pierścieni w naszym ciele Kauzalnym, które umożliwiają przejście do czwartego wymiaru (nowy poziom ewolucji). Warsztat ten jest prowadzony na podstawie nauk Wniebowstąpionych Mistrzów przekazywanych ich wysłannikom Włodzimierzowi i Nadieżdzie. Przerabiane tematy:

Terminy i tematy sobotnich warsztatów

7 CZAKRAMÓW GŁÓWNYCH

5 CZAKR TAJEMNYCH

W czasie warsztatu uczestnicy otrzymują:

Seminaria

Gwiazda Przeobrażenia

Wiedza przekazywana ludziom przez Istoty Wyższe, wspierające Ewolucje Boską ludzi, aniołów, elementali, była przekazywana ludziom przez Boskich Wysłanników zawsze, i dotyczyła tej, aktualnej chwili istnienia Ziemi, w którym była przekazywana. Ta wiedza w dalszym ciągu jest prawdziwa i dziś, aczkolwiek traci już swoją aktualność i nie spełnia zadań ewolucyjnych. Na skutek upływu czasu i świadomego zafałszowania przez siły ciemności, ta wiedza ma wiele pułapek, które zatrzymują ludzi w prawdziwej, Boskiej Ewolucji. Taką zafałszowaną wiedzę rozpowszechniają świadomie i nieświadomie fałszywi nauczyciele i wielu szarych nauczycieli.

Chcąc rozwijać się zgodnie z programem Boskiej Ewolucji (poszerzenie świadomości, zdobywanie wiedzy źródłowej o stworzeniu świata, o obowiązujących każdą istotę praw kosmicznych, o realizacji planu każdej indywidualnej duszy), należy odnaleźć Ścieżkę Duchową prowadzoną przez sprawdzonych Nauczycieli, przekazujących wiedzę Wyższych Sił Hierarchii Światła, odnoszącą się do czasów, w których żyjemy; wtedy osiągniemy prawdziwy postęp na drodze do Boskiej Doskonałości, którą musimy w procesie inkarnacji osiągnąć.

Wiedza ta jest obecnie przekazywana tym nielicznym istotom na Ziemi, których określamy Wysłannikami Boskimi, a poprzez nich - pozostałym ludziom.

Do jednych z nich zaliczamy Wysłanników Sił Hierarchii Światła Nadieżdę Domaszewą i Włodzimierza Samojlenko, Gwiezdną Parę z Krymu na Ukrainie, mających status Boddhisatw i 5-te Słoneczne Wtajemniczenie, realizujących program rozpowszechniania tej wiedzy wśród narodów słowiańskich oraz stworzenie portalu do przejścia ludzi w 4-ty wymiar. Przeczytaj artykuł Wyprawa do świętych miejsc na Krymie. Ścieżka Duchowa prowadzona przez Nadieżdę i Włodzimierz pod nazwą Gwiazda Przeobrażenia obejmuje komplet nauk przekazywanych przez Hierarchów Światła dla obecnego czasu których praktykowanie doprowadzi nas do przejścia w sposób harmonijny na kolejne stopnie Ewolucji, Oświecenia, Boskiej Doskonałości. Zawierają one niesamowitą naukę o stworzeniu Wszechświata, o pracy nad karmą, o zadaniu człowieka w czasach Przejścia, o pracy z energią.

W miesiącu Lipcu 2008r. od 9 do 14 seminarium w Aszramie Wysłanników Sił Hierarchii Światła Nadieżdy Domaszewy i Włodzimierza Samojlenko na Krymie.

Przeczytaj artykuł Wyprawa do świętych miejsc na Krymie.

Pełne pogrążenie w duchowości z mającymi status Boddhisatw i 5-te Słoneczne Wtajemniczenie Wysłanników Hierarchii Boskiej Ewolucji Nadieżdy i Włodzimierza, Gwiezdnej Pary.

Szczegółowe informacje, zapisy na warsztaty i seminarium: TAO*UNIVERSUM, tel. (022) 621 54 01, w godz. 10:30-17:30

Marina Mockałło i Bogusław Artur