Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Co to jest ochronne pole Merkaba-Universum-Gwiazdotron?

"Maszyna Czasu" Vselenskiego stanowi system wielowarstwowych energetycznych pól różnych rodzajów typu Merkaba-Universum-Gwiazdotron (MUG). Te pola wzajemnie oddziaływają na siebie, przenikają się nawzajem, uzupełniają, i wzmacniają, tworząc potężną energoinformacyjną ochronę.

Od początku istnienia ta Boska Ochrona obecna jest w każdym człowieku, należy ją tylko aktywować (przez inicjację). Na poziomie "nieświadomym", ochrona ta w sposób automatyczny jest aktywowana przy modlitwie i mantrach ochronnych, jednak nie działa to u każdego, ponieważ często u ludzi są zamknięte centra energetyczne, serca, duszy, świadomości i zablokowane są kanały wiary, nadziei, mądrości i miłości. Na "świadomym" poziomie Boska Ochrona zostaje aktywowana przy świadomym otwarciu czakr i kanałów energetycznych w czasie budowania pól "MUG" z wykorzystywaniem transkonwertorów i aktywatorów Vselenskiego.

Struktura "Maszyny Czasu" Vselenskiego "MUG" składa się z warstw torsyjnych (energetycznych) różnych kształtów, każda warstwa stanowi super przewodzącą lustrzaną powierzchnię, która powstaje na skutek obracania się ciał platońskich z prędkością świetlną i nadświetlną. Ciała platońskie stanowią przestrzenne (geometryczne) matryce wszechświata i stworzone są z duchowej bioplazmy Miłości człowieka, z powodu super przewodności warstw "MUG", zachodzi podłączenie, do praktycznie niewyczerpalnego źródła energii, która krąży w Polach Krystalicznych Siatek Wszechświata. Przemieszczanie "Maszyny Czasu" Vselenskiego staje się możliwe, dzięki energii pól torsyjnych, pracujących według typu elektromagnetycznego aktywatora, rolę którego pełnią, torsyjne krystaliczne siatki wszechświata. W ten sposób" Maszyna Czasu" "MUG" Vselenskiego zasila się energią z otaczającej ją struktury czasoprzestrzeni.

Sterowanie przemieszczaniem w czasoprzestrzeni sprowadza się do jej programowania, ustalania kierunku przemieszczania i realizacji. Według zasady podobieństwa mikro i makro światów, aktywując ochronne pola "MUG" człowieka, na podstawie matryc uświadomienia "Kwiat Duchowej Miłości i Mądrości Wszechświata" (KDMiMW) różnych poziomów i Ras 6, 7, 8 i wyższych my możemy aktywować analogiczne ochronne pola na około Ziemi, Systemu Słonecznego, naszej Galaktyki, Wszechświata i Megawszechświata. Na tym bazuje się przeprowadzając syntezy uświadomienia całej ludzkości, poprzez harmonizujące planetarne, galaktyczne, wszechświatowe hipertranscendentalne medytacje.


Inne artykuły: