Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Każdy, kto chce pracować nad swoją karmą,
powinien to przeczytać.

Żyjemy w niesamowicie ciekawych, ale i trudnych czasach - czasach zmiany biegunów Ziemi i Przejścia Kwantowego naszej planety na jej sobowtór w równoległej, czterowymiarowej przestrzeni. Jednak na granicy tysiącleci i zmian epok nie czujemy się wcale pewni, jako istota harmonijna, dręczą nas choroby, lęki, programy niszczenia, ciągle odczuwamy ciężar swojej karmy. Temat karmy zawsze był najbardziej tajemniczy, trudny i wciąż niezrozumiały do końca. Najczęściej działanie prawa karmy związane jest z zasadą przyczynowości. Przyczynowość to Prawo Przyczyn i Skutków. To zasada kosmicznej sprawiedliwości i spłaty długów. Odnajdziemy ją we wszystkich głównych duchowych źródłach: w Biblii, Koranie, Naukach Buddyzmu, wszędzie zawarte są teksty związane z Zasadą Przyczyn i Skutków. Mówią:" co zasiejesz to zbierzesz".

W bajkach również pojawia się przyczyna ­- później zaczyna się rozwój całego łańcucha Przyczynowo Skutkowego i na końcu pojawia się skutek z lekcją moralno etyczną. Np. w bajce " O śpiącej królewnie" Przyczyna - na urodziny Księżniczki nie została zaproszona stara czarownica. Czarownica się obraziła i rzuciła klątwę. Rozwój łańcucha przyczynowo-skutkowego: mimo wszystkich starań by Księżniczkę uchronić przed klątwą jednak w zapowiedzianym przez czarownicę czasie ukłuła wrzecionem palec i zasnęła. Tutaj co prawda karma została złagodzona przez dobrą wróżkę która śmierć Księżniczki zamieniła na sen. Skutek: Klątwa została zdjęta przez Królewicza który zasłużył na to swoją wytrwałością, odwagą, wiarą, bezwarunkową miłością itd.

Zwróćmy uwagę że rozwój Przyczyny zawsze wiąże się z koniecznością wewnętrznej lub zewnętrznej pracy: iść na kraj świata, zdeptać trzy pary butów, ciężko pracować, przemienić się np. z królewny w świniarkę lub wymagana jest jakaś zapłata (ktoś został uratowany ale za to musiał oddać potworowi ukochane dziecko). Tak opłata również wchodzi w proces odpracowania karmy, czyli "za wszystko trzeba płacić".

Przyczynowość jest właściwością przyrody, właściwością samego Życia ona zawiera w sobie absolutnie wszystkie Prawa Świata i Kosmosu.

Zasady Przyczynowości po raz pierwszy zdefiniował Hermes T. " każda Przyczyna ma swój skutek, każdy skutek ma swoją Przyczynę". Teraz zadajmy sobie pytanie: gdzie te Przyczyny się zapisują, przechowują się, w jaki sposób wpływają na nasze życie i w jaki sposób zostają wymazane?

Według współczesnej nauki Wszechświat jest wieloplanowy i wielopoziomowy. Nasz widoczny spostrzegany Świat stanowi jakby wielowymiarowy budynek z piętrami różnego stopnia subtelności które przenikają się nawzajem i oddziaływają na siebie według określonych zasad. Przy czym, uwaga!!! - decydującą rolę odgrywają nie prawa fizyczne, lecz duchowe, moralne i etyczne zasady!

Nasz Wszechświat składa się z 13 Światów różnych kwantowych poziomów nazywanych według tradycji Światami: Fizycznym, Eterycznym, Astralnym, Mentalnym, Przyczynowym, Informacyjnym, Idei, Buddycznym itd. Nas teraz, przy rozważaniach o karmie, najbardziej będzie interesował plan przyczyny. Świat lub plan przyczyny (a u człowieka ciało przyczynowe) jest tym właśnie miejscem gdzie zapisana i przechowywana najbardziej subtelna informacja. W świecie przyczyny czas istnieje przestrzennie wszystkie wydarzenia przejawiają się w każdym punkcie przestrzeni. Dlatego tam nie ma pojęcia góra-dół, więcej-mniej, dalej-bliżej.

W świecie przyczyny wszystko przebywa w ruchu i wszystko żyje. Wszystko się przechowuje, i dlatego dokonania przeszłości (swoje lub rodu) musimy koniecznie przepracować - oczyścić. Ciało Przyczynowe zawiera wszystkie doświadczenia wcieleń Duszy które przejawiają się jako charakter człowieka lub jak warunki jego życia. W ciele Przyczynowym informacja nie zanika. Będąc raz zapisana wymaga ona albo rozwoju w łańcuchu przyczynowo skutkowym albo rozładowania przez poznanie. Wiec ciało Przyczynowe przechowywane jest z wcielenia na wcielenie i właśnie tu zapisywane są wspomnienia o przeszłości. A więc - najważniejszym zadaniem dla większości ludzi jest oczyszczanie ciała Przyczynowego. Jak można to zrobić? O tym niżej.

Na początku tego artykułu mówiłam o tym, że żyjemy w ciekawych czasach. To nie są słowa bez pokrycia od 5.01.1992 r. Wektor Czasu zmienił swój kierunek. Według rosyjskiego znanego naukowca W. Gocia - jeśli przedtem czas poruszał się od subtelnych wibracji do niskich (od Słowa do Materii), teraz czas rusza się w kierunku subtelniejszych wibracji. Ten czas po zmianie Goć nazywa Nowym Czasem. Nowy Czas zapewnia i podtrzymuje dążenie człowieka do poznania Duchowego Świata. I jeśli kiedyś o karmie specjalnie się nie mówiło karma równa się los) to teraz los to najcięższy wariant drogi człowieka.

Gdy będziemy mówić o karmie, będziemy rozumieć, że to najcięższy wariant rozwoju i że człowiek nie chciał włożyć wysiłku w poszukiwaniu lżejszej drogi. Oczywiście, karma jest niezniszczalna, nie można jej unieważnić, nie można od niej uciec, ale można zmienić jej przejawy - przejawić skutki na wyższym, mniej odczuwalnym, subtelniejszym poziomie. Ze stanu A w stan B człowiek może przejść trzema drogami. Punkty A i B określają stan wewnętrzny człowieka. Warunek taki, że człowiek musi się zmienić i dotrzeć do potrzebnego stanu B. Najcięższa droga przechodzenia karmy trzecia - przez fizyczne wydarzenia (cierpienia, choroby, rozwody, bankructwa itd.). Tutaj niewykonana przez człowieka praca wewnętrzna zmusza go do zmiany z pomocą zewnętrznych wydarzeń. Druga droga, lżejsza to przepracowanie karmy poprzez wykonanie pracy wewnętrznej różnymi metodami.

W MCKU przez prof. Vselenskiego została wypracowana metoda grupowego psychofizycznego uzdrawiania i rozwiązywania problemów życiowych. Łączy ona przeprowadzane regresje w czasie przy specjalnych technikach intensywnego oddychania, budowania pól ochronnych "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" oraz ogniochodzenie. W pierwszym stadium przygotowania do ogniochodzenia praktykowane jest gromadzenie energii poprzez intensywne techniki oddychania: reberting, cholotropowe, sferonowe, toronowe i inne metody oddychania prof. Vselenskiego. Już w trakcie rebertingu rozpoczyna się proces uzdrawiania, uwalniania od chorób, nałogów, głębokich urazów psychiki, opętań (pasożytów świadomości lub istot astralnych), następuje oczyszczanie z zabrudzeń psychicznych (choroby psychiczne). W czasie rebertingu, przez prof. Vselenskiego przeprowadzane są regresje w czasie, przeprogramowanie negatywnej karmy życia doczesnego i poprzednich inkarnacji. Ponieważ wszystkie choroby lub nierozwiązane problemy stanowią tylko skutek, a ich przyczyny ukryte są w przeszłości i nawet w przeszłych inkarnacjach człowieka, dlatego dla całkowitego uzdrowienia, praca odbywa się w przyczynie przyczyn z zamknięciem łańcucha powiązań przyczyno - skutkowych (ŁPPS) na lustrzane ŁPPS. To prowadzi nawet do uwalniania chorób dziedzicznych i przynosi szybkie, pozytywne zmiany w losie człowieka. Innymi słowy, w rezultacie regresji w czasie wydarzenia, które negatywnie wpłynęły na los człowieka zostają przeprogramowane w pozytywne.

Do całościowego rozwoju Człowieka w MCKU stosowane jest budowanie autonomicznych, wielowarstwowych pól ochronnych "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" naokoło Człowieka z duchowej bioplazmy Miłości, Ognia i Światła. Takie potężne biopole całkowicie chroni Człowieka przed każdym bezpośrednim oddziaływaniem negatywnym, a w życiu codziennym pozwala mu zachować zdrowie i harmonię nawet w ekologicznie i psychicznie agresywnym środowisku.

Na ogniochodzeniach wg systemu prof. Vselenskiego stosowana jest metoda intensywnego, grupowego przepracowania karmy na różnych poziomach dająca błyskawiczne, pozytywne rezultaty (spalenie negatywnej karmy). Szczególnie ważne jest neutralizowanie programów niszczenia, zniewolenia, czarnej magii (uroki, klątwy, inwoltacja - ukryta forma zabójstw itp.), narkomanii, alkoholizmu, innych form nałogów, lęków, stresów, kompleksów, uwolnienia od pasożytów świadomości. Wokół człowieka tworzy się potężna ochrona przed psychicznym, psychotronicznym i innymi negatywnymi, energoinforacyjnymi oddziaływaniami. Ma miejsce odbudowanie i wzmocnienie psychicznego, odpornościowego i wszystkich innych systemów organów organizmu. Ogniochodzenia pomagają w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i rodowych.

Ogniochodzenie organizujemy w każdą trzecią niedzielę miesiąca, u wielu uczestników nastąpiły udokumentowane uzdrowienia i poprawa sytuacji finansowych nawet u tych osób które nie były na kwietniowym kursie budowania Merkaby-Universum-Gwiazdotron oraz "Jak zmienić swój los".

Każdego kto chce pracować nad swoją karmą, dokonać szybkich pozytywnych zmian w swoim losie, dostosować się do wymagań epoki Wodnika zapraszam na kursy prof. Vselenskiego.


Inne artykuły: