Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Akademik Wselenski
twórca Nowej Nauki XXI w - kosmobioenergetyki

Marina Mockało, Bogusław Artur

Kosmobioenergetyka

Kosmobioenergetyka to synteza Harmonii, Ciała, Duszy, Ducha i Świadomości Człowieka, stworzona na bazie uniwersalnych Praw Kosmicznych. To nauka, w której człowiek rozpatrywany jest w ciągłym połączeniu ze Wszechświatem: Mikro-, Makro-, Mega- i Metakosmosem.
Zmieniając siebie, człowiek zmienia otaczający go świat. Los człowieka to energetyczne współdziałanie różnych planów i wymiarów. Kiedy nauczy się on je kontrolować, uzyska harmonię - wyższy stan doskonałości na Ziemi i uwolni się na zawsze od cierpienia i ignorancji.

Tak więc rozwijając się człowiek może pozbyć się kompleksów, nałogów, stresów, itp. oraz pomóc swoim bliskim a potem innym ludziom. Potrafi zrozumieć przyczyny każdej choroby, korzenie których często sięgają głębi przeszłych inkarnacji, może poznać wyższa energetyczną holograficzną matrycę Ludzkiej Istoty (Monady Wyższych Wymiarów), przedstawianą w religii jako Nieśmiertelna Dusza.

E.N. Wselenski urodził się w Moskwie, w 1948 r. ukończył dwie wyższe uczelnie - Instytut Elektroniki i medycynę. A poza tym kursy z zakresów ezoteryki, ekstrasensoryki, parapsychologii, psychologii, psychiatrii, filozofii, oraz medycyny chińskiej, japońskiej i tybetańskiej. Przez dłuższy czas był asystentem legendarnej Dżuny. Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Uzdrowicieli Rosji.

Od 1988 prowadził badania naukowe z dziedziny telepatii, jasnowidzenia, odczytywania informacji na odległość i uzdrawiania, w skutek czego powstało Centrum "Duchowego Doskonalenia się" - Międzynarodowa Szkoła Ekologiczna Służba Bezpieczeństwa Człowieka, Ziemi i Kosmosu - "Międzynarodowe Centrum Kosmicznego Rozumu". W Centrum została rozpracowana autorska metoda BIS - biokorekcja immunologicznego systemu, która pozwala przeprowadzać diagnozowanie karmiczne każdej choroby.

W Centrum stosowana jest autorska metoda Wselenskiego - odpracowanie i neutralizacja negatywnej karmy człowieka, których jednym ze sposobów jest chodzenie po ogniu (spalanie karmy), a także diagnozowanie i korekcja karmy.

Międzynarodowe Centrum Kosmicznego Rozumu (MCKR)

Nigdy bym nie przypuszczała, że będę studiować po raz trzeci. A jednak jestem studentką Międzynarodowego Centrum Kosmicznego Rozumu w Moskwie. Mam perspektywę otrzymania Wyższego Akademickiego Wykształcenia w zakresie kosmobioenergetyki. Prezydentem MCKR jest bardzo interesujący człowiek - doradca Międzynarodowej Akademii Nauk o Przyrodzie i Społeczeństwie i Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, prezydent Międzynarodowej Akademii Nauk Planetarnej i Wszechświatowej Syntezy Świadomości Człowieczeństwa, a także Międzynarodowej Społecznej Ekologicznej Służby Bezpieczeństwa Człowieka, Ziemi i Kosmosu.

Słowa, które mówią tam często to: "Nie mamy już czasu! Nie mamy czasu na życie w nieświadomości, nie mamy czasu na marnowanie lub konserwowanie wiedzy! Nie mamy czasu na marnowanie czasu!". Akademik jeździ starym samochodem, za naukę pobierane są symboliczne opłaty. Ale, jak twierdzi, jego szkoła to "fabryka zajmująca się przeprowadzaniem świadomości ludzi piątej rasy (którymi jesteśmy) na świadomość człowieka szóstej rasy".

Na dłuższą rozmowę z Eugeniuszem Nikołajewiczem Wselenskim nie mieliśmy oczywiście czasu. Moja nauka trwała do późnego wieczora, a on przyjmuje pacjentów, konsultuje, pracuje i pisze książki i robi mnóstwo tajemniczych i niezwykłych rzeczy. Dlatego za pozwoleniem Akademika Wselenskiego wykorzystałam w tym artykule fragmenty jego książek: "Człowiek jako nieśmiertelna nadistota ze złożoną hiperfokalną strukturą świadomości" oraz "Merkaba-Uniwersum-Gwiazdotron: System wielowarstwowej torsyjnej ochrony".

Dlaczego nie mamy czasu?

Dusza, Duch, Monada i Nadmonada Człowieka to całkowicie realne struktury w wielowymiarowej przestrzeni. One stanowią odkryte przez akademika E.N.W. holograficzne energoinformacyjne systemy wielowymiarowych niezniszczalnych komórek pamięci (fokały). W świetle tego odkrycia człowiek uosabia Nieśmiertelną Nadistotę, samorozwijający się system z nieskończoną pojemnością pamięci. Jest to bioplazmowa formacja wielowyniarowych przestrzeni w postaci złożonego systemu wideokomputerowego, wielowymiarowy energoinformacyjny hologram, związany z mnóstwem równoległych, lustrzanych i innych światów czasoprzestrzeni.

Najbardziej zdumiewające jest to, że budowa fokalnych struktur jest uniwersalna dla wszystkich istot we wszechświecie. Właśnie stopniowa aktywacja informacji, która została pierwotnie włożona w te struktury, pozwala każdej istocie przejść drogę ewolucji swojej świadomości, otrzymując kolejno otoczki (ciała fizyczne) metali, minerałów, roślin, zwierząt, człowieka, planet, galaktyk, wszechświatów.

W taki sposób w procesie rozwoju Istoty zachodzi rozrastanie się jej systemu energoinformacyjnego - aktywowanie i podłączanie nowych fokałów. Teraz przed człowieczeństwem stoi zadanie jakościowego przejścia z poziomu świadomości Piątej Rasy na poziomy uświadomienia i wiedzy Szóstej i wyższych ras, co odpowiada przejściu z poziomu Duszy na poziomy Ducha, Monady i Nadmonady.

Żyjemy w unikalnych czasach zmiany biegunów na Ziemi i kwantowego przejścia naszej planety na jej sobowtór w równoległym świecie czterowymiarowej przestrzeni. Na Ziemi trwa wielki wszechświatowy eksperyment, wyższe cywilizacje przygotowują płynne przejście aby zmniejszyć skutki planetarnej katastrofy i stworzyć korzystne warunki do narodzin nowej gałęzi Nadcywilizacji Bogoczłowieczeństwa (szósta rasa) na Ewolucyjnym Drzewie wszystkiego co żyje na planecie Ziemia.

Przedstawiciele Wyższych Cywilizacji uważają, że stara gałąź Ludzkości Piątej Rasy jest nierozumna, ponieważ w ciągu ostatniego dziesięciolecia nasza cywilizacja mogła co najmniej pięć razy zniszczyć całe życie na planecie, gdyby nie ingerencja wyższych cywilizacji.

Latem 1972 r. nasze Słońce w rezultacie potężnych procesów wewnątrzjądrowych miało poszerzyć się do gigantycznych rozmiarów i stać się czerwonym pulsarem. Ale w momencie wybuchu słonecznego ludzkość nie osiągnęła jeszcze wysokiego poziomu Zbiorowej Świadomości i nie była gotowa na przejście na wysoki poziom istnienia - do czterowymiarowej przestrzeni, gdzie skutki tego wydarzenia w ogóle nie zostałyby odczuwalne. Naturalnie cały świat fizyczny trzeciego wymiaru przestrzeni Ziemi uległby zagładzie, a wszystkie żyjące istoty zginęłyby. Przy tym również zostałyby stracone wszystkie skarby ewolucji ludzkiej świadomości.

Przedstawiciele Wyższych Cywilizacji podjęli próbę uratowania Ziemian. Wybuch Słońca został przesunięty w czasie do grudnia 2012 r., abyśmy mogli w ciągu tego krótkiego czasu podnieść Grupową Świadomość Ludzkości do poziomu niezbędnego do duchowej przemiany i przejścia do czterowymiarowej przestrzeni. Po tym czasie nastąpi rozpad i oczyszczenie materii trójwymiarowej przestrzeni.

W celu uratowania Ziemian przedstawiciele Wyższych Cywilizacji utworzyli specjalne wielopoziomowe pole ochronne. Na Radzie Wszechświatowej podjęta została uchwała o przymusowej przyspieszonej Duchowej Ewolucji Ludzkości z zachowaniem prawa Wolnej Woli i Wolności Wyboru, czyli każdemu człowiekowi pozostawione jest prawo wyboru: albo szybko rozwijać się duchowo by przejść do czwartego wymiaru na nowy poziom ewolucji Szóstej Rasy, albo zginąć przy ognistym oczyszczaniu materii trzeciej przestrzeni przez Wyższe Kosmiczne Energie.

Przedstawiciele Wyższych Cywilizacji stopniowo zdejmują pole ochronne i poprzez to podwyższają częstotliwość wibracji naszej planety.

Ziemia nieuchronnie zbliża się do najważniejszego momentu swej Duchowej Przemiany. Proces ten związany jest nierozerwalnie z duchowym Oświeceniem Ludzkości i wyjściem na nowy poziom Kosmicznego Myślenia. Nasz świat będzie transmutowany w realność bardziej subtelnych wibracji czwartego wymiaru. Obecnie przedstawiciele Wyższych Cywilizacji pomagają wszystkim, którzy dążą do duchowego oświecenia. Właśnie ci ludzie będą przedstawicielami Szóstej Rasy, ale ponieważ w naszym Wszechświecie panuje prawo Wolnej Woli i Wolności Wyboru, to w niczym nie mogą pomóc tym, którzy wolą przebywać w iluzji naszego trójwymiarowego świata nie pracując nad swoim intelektualno-duchowym rozwojem.

Zmiana biegunów na naszej planecie zachodzi co 13 000 lat, czemu to towarzyszy globalna planetarna katastrofa i utrata świadomości żywych istot (ścieranie pamięci). Związane jest to z cyklem precesji (do spr) równonocy, okresy, który stanowi ok. 26 tys. lat. Po przejściu punktów maksymalnego przybliżenia się (A) i maksymalnego oddalania się (C) Systemu Słonecznego w stosunku do centrum naszej galaktyki (Mlecznej Drogi), co odpowiada połowie tego cyklu na Ziemi. Właśnie zachodzi zmiana biegunów. Nasza planeta w ciągu ostatnich 26 tys. lat przebywała w gwiazdozbiorze Ryb, a teraz przechodzi w gwiazdozbiór Wodnika.

Okres całkowitego obracania się wynosi 25 920 lat.

Zauważmy, że pochylenie osi Ziemi w stosunku do płaszczyzny jej orbity naokoło Słońca, stopień przemieszczenia biegunów i oddalenie się od centrum naszej galaktyki mają duży wpływ na świadomość ludzi. Np. w półokresie maksymalnego oddalania się od centrum galaktyki (BCD) występuje uśpienie świadomości wszystkich żyjących istot, a w półokresie maksymalnego przybliżenia (DAB) - przebudzenie.

Ostatnia zmiana biegunów sprzed ok. 13 tys. lat spowodowała zagładę cywilizacji Atlantydy (Czwartej Rasy). W chwili obecnej właśnie przeżywamy ten proces zmiany biegunów, przepowiadany jako Apokalipsa i "Koniec Świata". Proces płynnej, stopniowej zmiany biegunów na naszej planecie odbywa się pod kontrolą Kosmicznych Nauczycieli, począwszy od 2000 r. i będzie trwał do grudnia 2013 r., kiedy Ziemia ostatecznie wejdzie do gwiazdozbioru Wodnika.

Wiadomo, że nasza pamięć podtrzymywana jest poprzez pole elektromagnetyczne Ziemi. Przy zmianie biegunów będzie taki trzydniowy okres, gdy pole to całkowicie zaniknie. Jeśli człowiek nauczy się tworzyć wokół siebie wielowarstwowe torsyjne ochronne pola, "Merkaba- Uniwersum- Gwiazdotron" z duchowej bioplazmy Miłości, Ognia i Światła, będzie mógł uniknąć zaniku pamięci i przejść na nowy poziom ewolucji do czterowymiarowej przestrzeni. Jednak przejawiając agresję, lęki, prymitywne pragnienia, człowiek mając nawet ochronę MUG automatycznie "spada" do trójwymiarowej przestrzeni.

Bez ochrony to, co najcenniejsze - pamięć człowieka zostanie wytarta, czyli będzie "czystą kartką papieru" jak pamięć noworodka a nawet jeszcze gorzej - zostanie wytarta intuicyjna pamięć przeszłych inkarnacji.

Już teraz pojawiło się sporo osób z całkowitą lub częściową utratą pamięci. Współczesna medycyna nie umie tego wyjaśnić, a tym bardziej wyleczyć.

Każdy może jeszcze dokonać wyboru:

  1. Z wytartą pamięcią w ciągu następnych 13 tys. lat na nowo przechodzić ewolucję przez mnóstwo inkarnacji od Żywiołów, Metali, Minerałów, Roślin, Zwierząt - ponownie do ludzkości Piątej Rasy, przedstawicielami której jesteśmy, lub
  2. Uratować naszą planetę, chroniąc ją i siebie, podnieść się duchowo i przejść z poziomu Duszy, Monady i Nadmonady - na następne szczeble ewolucji Bogoczłowieka Szóstej Rasy i Wyższych Ras.

Niestety już nie mamy czasu i każdy zasługuje na taki los, który odpowiada jego Świadomości.

Akademik Wsieleński stworzył specjalną metodę pracy nad różnymi matrycami świadomości człowieka związaną z neutralizowaniem i transformacją negatywnej karmy - polepszenia i zharmonizowania jego losu. Jest to System Oddechów Wsielenskiego, związany ze wszystkimi poziomami psychiki: półnieświadomością, nieświadomością, podświadomością, świadomością, uświadomieniem, wiedzą, nadwiedzą, hipernadwiedzą i ze wszystkimi aspektami osobowości człowieka i jego Kosmicznego Nauczyciela (Przewodnika). System ten łączy 2 znane metody oddychania - cholotropne i rybertyng a także trzy nowe metody oddychania Wsielenskiego: sferonne, toronne i "oddychanie wolnowodami".

Doświadczenie życieowe człowieka nabyte w trakcie jego życia i we wszystkich poprzednich reinkarnacjach nie ginie po jego śmierci, ponieważ zostaje zapisywane w jego ciałach subtelnych i przechowywane jest w energoinformacyjnych matrycach - dyskietkach Duszy, Ducha, Monady i Nadmonady człowieka. Każdemu poziomowi psychiki odpowiada określony przedział poziomów matryc świadomości. Metody Wsielenskiego pozwalają pracować z tymi matrycami świadomości. Matryce świadomości różnią się od siebie częstotliwością wibracji.

Uczestnicy pracy wg systemu oddechów Wselenskiego zostają połączeni w jedną grupową matrycę w kształcie koła i pracują razem wg zasady: jeden pracuje dla wszystkich, wszyscy dla jednego. Przy tym połączona energia wszystkich uczestników grupy kumuluje się i idzie po kolei do każdego z nich. Zazwyczaj osobista energia jednej osoby jest za mała do uzdrowienia i rozwiązania jej problemów, energia grupowa natomiast z łatwością te zadania realizuje.

W czasie pracy wg systemu oddechów Wselenskiego przeprowadzane są regresje w czasie pozwalające na przeprogramowanie negatywnej karmy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych inkarnacji człowieka.

Ponieważ wszystkie choroby lub nierozwiązane problemy stanowią tylko skutek, przyczyny zaś ukryte są w dalekiej przeszłości, często nawet w przeszłych reinkarnacjach, dla całkowitego uleczenia uczniowie i pacjenci akademika Wselenskiego pracują w "przyczynie przyczyn" z przełączeniem łańcuszka powiązań przyczynowo - skutkowych na lustrzany ŁPPS. Daje to błyskawiczne zmiany w losie człowieka.

Ten system oddychania Wselenskiego jest intensywnie wykorzystywany w szkole przy przeprowadzaniu medytacji Pokoju, Miłości i Harmonii z odpracowaniem karmy różnych poziomów: osobistej, rodzinnej, rodowej, kraju, planety Ziemia, Systemu Słonecznego, naszej galaktyki Mleczna Droga, Wszechświata i Metawszechświata w celu przeprowadzenia Ludzkości na nowy poziom myślenia. (...)


Inne artykuły: