Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Merkaba-Universum-Gwiazdotron
- POMOC W PRZYSPIESZENIU EWOLUCJI CZŁOWIEKA

Prof. Vselenski i jego nowa koncepcja człowieka

Żyjemy w niesamowicie ciekawych, ale i trudnych czasach - czasach zmiany biegunów Ziemi i Przejścia Kwantowego naszej planety na jej sobowtór w równoległej, czterowymiarowej przestrzeni. Jednak na granicy tysiącleci i zmian epok nie czujemy się wcale pewni, jako istota harmonijna, dręczą nas choroby, lęki, programy niszczenia, ciągle odczuwamy ciężar swojej karmy. Okazuje się, że nasz rozwój i częstotliwość naszych wibracji nie dorównują zwiększonej częstotliwości Ziemi i tym zadaniom, które stawia przed nami ewolucja. W naszych czasach - czasach przełomowych - zwycięży tylko ten, kto potrafi wznieść się na nowy stopień ewolucji. Człowieka Świadomego powinien zastąpić Człowiek Uduchowiony, Człowiek Uświadamiający siebie i swoje miejsce we Wszechświecie.

Kompleksowy program umożliwiający szybką zmianę matrycy energoinformacyjnej Człowieka Piątej Rasy (którą jesteśmy) na matrycę Szóstej i Wyższych Ras, aktywowanie dodatkowych chromosomów, a co najistotniejsze, pomoc w jak najszybszym przepracowaniu swojej negatywnej karmy, został stworzony przez prof. Vselenskiego, prezesa Międzynarodowego Centrum Kosmicznego Umysłu. E. Vselenski w kwietniu tego roku (2005 r.) był w Polsce po raz pierwszy z cyklem swoich kursów: "Budowanie systemu ochronych Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" oraz "Jak zmienić swój los". Nowe spojrzenie na człowieka, które leży u podstaw jego pracy polega na tym, że Człowiek to nieśmiertelna, Najwyższa istota - złożony system video-komputerowy. Jest to hiperenergoinformacyjny, wielowymiarowy hologram związany poprzez krystaliczne siatki wszechświata z mnóstwem równoległych, lustrzanych i innych czasowo przestrzennych światów poprzez czujniki videokomputerowych systemów. Innymi słowy, videokoputerowe systemy wszystkich struktur człowieka (jego Duszy, Ducha, Monady i Najwyższej Monady) stanowią Boską Emanację stworzoną na podobieństwo Boskie i zaprojektowaną przez Najwyższego Stwórcę jako samorozwijający się, świadomy siebie i samoprogramujący system, posiadający nieskończony zakres pamięci, holograficznie łączący w sobie całą Hiperprzestrzeń Wszechświata i otrzymujący od niego informacje.

W ten sposób człowiek stanowi jedność ze Wszechświatem i tylko na niższym poziomie jest oddzielony od niego przez swoje niższe "Ja" - swoje Ego. W procesie rozwoju Człowieka jego system energetyczny rozwija się, podłączają się do niego coraz nowsze struktury aż wzrasta do gigantycznych rozmiarów planet, systemów gwiezdnych, galaktyk, wszechświata i całego Wszechświata Najwyższego Boga.

Budowanie systemu wielowarstwowych, energoinformacyjnych pól ochronnych "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" wg metody prof. Vselenskiego jest niczym innym tylko świadomym aktywowaniem i rozwojem wszystkich struktur Człowieka - jego aspektów Duszy, ducha, Monady i najwyższej Monady w nierozerwalnym połączeniu ze strukturami Boskiej Najwyższej Istoty Kosmicznego Nauczyciela. System "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" został specjalnie wypracowany przez E. Vselenskiego do przeprowadzenia Planetarnej i Wszechświatowej syntezy Uświadomienia i Wiedzy Ludzkości i stworzenia ochrony pamięci ludzi piątej rasy przed wycieraniem w czasie Przejścia Kwantowego w czterowymiarową przestrzeń.

Pierwotnie Boska ochrona dana była przez Stwórcę każdemu Człowiekowi obecna jest nadal w każdym z nas - należy ją tylko aktywować. Na poziomie nieświadomym włączamy ją automatycznie mówiąc modlitwy i mantry ochronne. Jednak nie zawsze i nie u każdego to pracuje, ponieważ często u nas są zamknięte centra energetyczne Serca, Duszy, Świadomości i zablokowane kanały energetyczne Wiary, Nadziei, Miłości i Mądrości. Na poziomie świadomym Boska ochrona aktywuje się przy świadomym otwarciu czakr i kanałów w rezultacie budowania "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" z wykorzystywaniem transkonwertorów i aktywatorów Wselenskiego. "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" składa się z wielu warstw pól torsyjnych. Każda warstwa stanowi nadprzewodnikową, lustrzaną powierzchnię powstającą na skutek obracania się kryształów planetarnych - ciał Platońskich z szybkością światła i wyższą. Przy tym człowiek podłącza się do praktycznie nieskończonej energii, która krąży po energoinformacyjnych, krystalicznych siatkach wszechświata.

W MCKU przez prof. Vselenskiego została wypracowana metoda grupowego psychofizycznego uzdrawiania i rozwiązywania problemów życiowych. Łączy ona przeprowadzane regresje w czasie przy specjalnych technikach intensywnego oddychania, budowania pól ochronnych "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" oraz ogniochodzenie.

W pierwszym stadium przygotowania do ogniochodzenia praktykowane jest gromadzenie energii poprzez intensywne techniki oddychania: reberting, cholotropowe, sferonowe, toronowe i inne metody oddychania Vselenskiego. Już w trakcie rebertingu rozpoczyna się proces uzdrawiania, uwalniania od chorób, nałogów, głębokich urazów psychiki, opętań (pasożytów świadomości lub istot astralnych), następuje oczyszczanie z zabrudzeń psychicznych (choroby psychiczne). W czasie rebertingu, przez prof. Vselenskiego przeprowadzane są regresje w czasie, przeprogramowanie negatywnej karmy życia doczesnego i poprzednich inkarnacji. Ponieważ wszystkie choroby lub nierozwiązane problemy stanowią tylko skutek, a ich przyczyny ukryte są w przeszłości i nawet w przeszłych inkarnacjach człowieka, dlatego dla całkowitego uzdrowienia, praca odbywa się w przyczynie przyczyn z zamknięciem łańcucha powiązań przyczyno - skutkowych (ŁPPS) na lustrzane ŁPPS. To prowadzi nawet do uwalniania chorób dziedzicznych i przynosi szybkie, pozytywne zmiany w losie człowieka. Innymi słowy, w rezultacie regresji w czasie wydarzenia, które negatywnie wpłynęły na los człowieka zostają przeprogramowane w pozytywne (rys.).

Oprócz rebertingu, do przygotowania do ogniochodzenia przez prof. Vselenskiego zostały stworzone trzy autorskie metody oddychania: sferonowe, toronowe i oddychanie poprzez system falowodów Vselenskiego.

Oddychanie sferonowe w odróżnieniu od powierzchownego, sferycznego oddychania (oddychanie powierzchnią sfery wykorzystywane przy budowie "Mer - Ka - By" wg. metody Drunvalo Melchizedeka) to oddychanie przestrzenno - cholograficznymi matrycami Wszechświata - całą objętością energoinformacyjnej przestrzeni aury człowieka. Poprzez oddychanie sferonowe człowiek podłącza się do energetyki energoinformacyjnych przestrzeni: Ziemi, systemu Słonecznego, Galaktyki, Wszechświata i Meta Wszechświata.

Oddychanie toronowe to oddychanie torsyjnymi, wirowymi potokami czakr i włączenie poprzez nie systemu energetycznego Człowieka w krystaliczne energoinformacyjne siatki Integralnego Wszechświata. Często u ludzi większość czakr jest zablokowana (przejaw ego). Z tego powodu jego połączenia energetyczne ze Wszechświatem są zniekształcone. Sens ewolucji Człowieka na Ziemi polega na odbudowaniu tych połączeń (stać się Bogoczłowiekiem) czyli uwolnić się od swojego ego poprzez przepracowanie karmy na różnych poziomach. Oddychanie toronowe pomaga odbudować te połączenia i odnowić organizm Człowieka na poziomie komórkowym, czyli włączyć program odmładzania.

Do całościowego rozwoju Człowieka w MCKU stosowane jest budowanie autonomicznych, wielowarstwowych pól ochronnych "Merkaba-Universum-Gwiazdotron - Uniwersum - Gwiazdotron" naokoło Człowieka z duchowej bioplazmy Miłości, Ognia i Światła. Takie potężne biopole całkowicie chroni Człowieka przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia (rys.), a w życiu codziennym pozwala mu zachować zdrowie i harmonię nawet w ekologicznie i psychicznie agresywnym środowisku.

Na ogniochodzeniach wg systemu prof. Vselenskiego stosowana jest metoda intensywnego, grupowego przepracowania karmy na różnych poziomach dająca błyskawiczne, pozytywne rezultaty (spalenie negatywnej karmy). Szczególnie ważne jest neutralizowanie programów niszczenia, zniewolenia, czarnej magii (uroki, klątwy, inwoltacja - ukryta forma zabójstw itp.), narkomanii, alkoholizmu, innych form nałogów, lęków, stresów, kompleksów, uwolnienia od pasożytów świadomości. Wokół człowieka tworzy się potężna ochrona przed psychicznym, psychotronicznym i innymi negatywnymi, energoinforacyjnymi oddziaływaniami. Ma miejsce odbudowanie i wzmocnienie psychicznego, odpornościowego i wszystkich innych systemów organów organizmu. Ogniochodzenia pomagają w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i rodowych.

Zmiany pozytywne w człowieku łatwo prześledzić na zdjęciach jego aury.

Na rys. pokazany jest proces stopniowego oczyszczania kwantowych otoczek aury (ciał subtelnych) słuchacza kursów akademii MCKU w miarę jego intelektualnie duchowego rozwoju. Ten człowiek, lekarz z wykształcenia, przez dwadzieścia siedem lat uprawiający jogę, na początku nauki w MCKU miał szaro - czarną aurę (czarny kolor oznacza programy niszczenia i przemocy), co świadczy o katastrofalnym, ekologicznym i psychicznym zanieczyszczeniu jego środowiska. Na filmie pokazane jest zdjęcie jego aury po pierwszym ogniochodzeniu: górna część aury ma intensywny czerwony kolor - spalenie negatywnej informacji. Po czwartym kursie MCKU już miał aurę na pół oczyszczoną - czerwono -żółto-zieloną, a po szóstym kursie jego aura stała się bursztynowo-biała. Podobną aurę ma mistrz chi -kungu Ciu Mintau z klasztoru Szaolin - takie kolory aury mają uduchowieni święte osoby.


Inne artykuły: