Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Nowe Matryce Uświadomienia Epoki Wodnika
"Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Mądrości"
- schemat tworzenia Wszechświata III tysiąclecia

W naszej przyrodzie wszystko rozwija się cyklicznie i jest podporządkowane określonym rytmom. Przykład wiecznego, nieprzemijającego krążenia, nieprzerwanego rozpadania się i jednoczesnego odradzania reprezentuje nasza galaktyka Mleczna Droga. Obraca się ona zgodnie z ruchem zegara po spirali.

Spirala naszej Galaktyki zbudowana jest według wzoru opisanego przez matematyka Leonarda Fibonaciego opartego na liczbach ciągu Fibonaciego 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Każdy człon tego ciągu stanowi sumę dwóch poprzednich, a rezultat dzielenia każdego z nich przez poprzedni zbliża się do współczynnika Złotego Podziału. Proporcje Złotego Podziału określają budowę żywych organizmów, a liczby ciągu Fibonaciego leżą u podstaw wielu procesów zachodzących w przyrodzie i w organizmie człowieka. Liczby ciągu Fibonaciego również określają poziomy świadomości Ras (Cywilizacji) Ludzkości w obertonach jego rozwoju. Oberton (poziom) to diapazon częstotliwości wibracji przestrzeni, w której przebywa Istota na danym etapie swojej ewolucji.

Tak więc liczby ciągu Fibonaciego to są święte liczby i kody, według których zmienia się świadomości Ludzkości. Mianowicie, Ludzie Pierwszej Rasy znajdowali się na matrycy pierwszego poziomu świadomości, co odpowiada pół-nieświadomemu poziomowi świadomości w stosunku do współczesnego człowieka. Druga Rasa Ludzi przebywała na matrycach pierwszego i drugiego poziomu świadomości. Ludzie Trzeciej Rasy przebywali na matrycach trzeciego i czwartego poziomu świadomości (Lemoryjczycy). Ludzie Czwartej Rasy (Atlanci) znajdowali się na matrycach od piątego do siódmego poziomu świadomości, lecz plany duchowe tej cywilizacji były nierozwinięte, co doprowadziło do jej zagłady. Ludzie Piątej Rasy (Aryjczycy) to nasza współczesna cywilizacja. Ludzie Piątej Rasy przebywają na matrycach od ósmego do dwunastego poziomu świadomości, a częstotliwość wibracji naszej przestrzeni mieści się w diapazonie od piątego do trzynastego obertonu.

Przejście kwantowe na sobowtór naszej Planety w równoległej przestrzeni ma się odbyć przy częstotliwości 13 Hz. Ta częstotliwości może być podwyższona przez Siły Kosmiczne, ponieważ ludzkość jest opóźniona w rozwoju. Częstotliwość przejścia w Szóstą Rasę można zmierzyć - to tak zwana częstotliwość Szumana - fala, którą generuje nasza planeta - "jej bicie serca" (rytm Ziemi). Przez dłuższy czas ta częstotliwość wynosiła 7,8 Hz. Jednak od jakiegoś czasu zaczęła stopniowo wzrastać: 1994 rok - 8,6 Hz, 1999 rok - 11,2 Hz, 2000 rok - 12 Hz, 2001 rok 12,2 Hz, 2002 rok - 12,4 Hz, początek 2003 roku 12,6 Hz. Częstotliwość Szumana odpowiada częstotliwości wibracji energoinformacyjnego pola świadomości Ziemi. Według niej można określić, na jakim poziomie matrycy świadomości znajduje się nasza Planeta.

Istoty Szóstej Rasy (Promienne) to Boskie Istoty ze świadomością Chrystusa (męski aspekt) i ze świadomością Boskiej Matki (żeński aspekt). To rasa epoki Matki Świata, przestrzeni Harmonii Złotego Wieku. Istoty Szóstej Rasy znajdują się na matrycach od trzynastego do dwudziestego poziomu świadomości, a ich częstotliwość wibracji 8-21 obertonów.

Od 19.12.1999r. zakończyła się epoka Piątej Rasy, i wszyscy, którzy się urodzili i rodzą się po tej dacie są przedstawicielami Szóstej i wyższych Ras. Według danych prof. Vselenskiego główna masa ludzkości Piątej Rasy jest opóźniona w rozwoju z powodu niskiego poziomu duchowości i ciągłych wojen (częstotliwość wibracji nawet nie dochodzi do 8 Hz). |Ponieważ Szóstej Rasie częstotliwości 8 Hz odpowiada planowi zwierząt, to większość ludzi dokona przejścia na poziomie podświadomości. Aby nie zginąć musimy wznieść się na wyższy poziom rozwoju duchowego o wysokiej częstotliwości wibracji.

Energoinformacyjne matryce Świadomości i siatki kryształowe stanowią fundament Świata, tworzą materię Wszechświata i wszystkie związane z nim wydarzenia. Te matryce mają przestrzenną falową strukturę i zawierają informacje o rozwoju świadomości - Mikro - Makro - Mega - Meta Światów. Innymi słowy energoinformacyjne matryce Świadomości są schematami-planami wszechświata, na podstawie, których budowane są zarówno DNA Człowieka, i Kosmiczne DNA systemów gwiezdnych. Stanowią podstawę zapoczątkowania Życia w Kosmosie i jego ewolucję - kolejne przejścia od niższych matryc ku wyższym. Każda matryca zawiera określone informacje - energię. Człowiek, który w nic nie wierzy, o małym poziomie wiedzy (informacji), traci połączenie ze swoją matrycą. Wtenczas traci również energię, ponieważ matryce zasilają podłączone do nich obiekty, uniemożliwiając ich zniszczenie.

Istnieje stara nauka o pierwotnej matrycy "Kwiat Życia". Matryca "Kwiat Życia" to schemat Tworzenia Wszechświata - plan geometryczny powstawania i istnienia życia. "Kwiat Życia" stanowi energoinformacyjną matrycę świadomości Piątej Rasy Ludzkości Szóstego Poziomu przedstawicielami, której jesteśmy.

Na granicy tysiącleci i epok Kosmicznych ludzkości została przekazana nowa matryca - matryca ósmego poziomu oznaczająca "Universum" lub "Gwiazdę Wszechświata". Jest to nowa energoinformacyjna matryca Uświadomienia "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości" ósmego poziomu, która niesie - Mądrości - Miłość - Nieśmiertelność - Harmonię. Ta matryca była zaszyfrowana w ikonie Boskiej Matki "Nieopalimaja Kupina". Matrycę odczytał i na jej podstawie stworzył matryce wyższych poziomów prof. Vselenski, który wykorzystuje je w swojej autorskiej metodzie uzdrawiania "Biokorekta Systemy Imunulogicznego" (BIS-terapia).

Matryca Świadomości "Kwiat Życia" stanowiła plan powstawania i tworzenia całego wszechświata do roku 2000. W trzecim tysiącleciu funkcję dalszego rozwoju świadomości niesie nowa matryca Uświadomienia "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Mądrości". Wzory Kwiatów stanowią plan geometryczny rozwoju całego Wszechświata i Ludzkości Szóstej Rasy Epoki Wodnika, według którego będzie tworzona każda żywa istota w Złotym Wieku.

Aktywowanie matryc "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Mądrości" odbywa się według liczb ciągu Fibonaciego 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. i określa ewolucje na Ziemi.

Matryca "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Mądrości" ósmego poziomu stanowi matrycę przejścia do Szóstej Rasy. Aby stać się przedstawicielem Szóstej Rasy należy świadomie aktywować matrycę "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości trzynastego Mądrości" trzynastego poziomu.

W ten sposób prof. Vselenski pracuje nad podniesieniem ludzkości na nowy poziom kosmicznego myślenia, z poziomu Świadomości Piątej Rasy na poziomy: Uświadomienia Szóstej Rasy, Wiedzy Siódmej Rasy, Nadwiedzy Ósmej Rasy i Najwyższej Wiedzy Wyższych Ras poprzez Planetarną, Galaktyczną i Wszechświatową syntezę uświadomienia i wiedzy ludzkości. Istota jego pracy polega na aktywowaniu Nowych Planetarnych Kryształów w składzie Integralnego Planetarnego Kryształu, wypełnieniu ich nowymi aktywowanymi matrycami "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Miłości", budowaniu pól ochronnych Merkaba-Universum-Gwiazdotron (osobistych, planetarnych i galaktycznych) od 8 do 80 poziomu.

Program kursów Międzynarodowego Centrum Kosmicznego Umysłu akademika Wsieleńskiego:

  1. Prawa kosmiczne. Uzdrawianie ciała fizycznego. Oczyszczanie ciał subtelnych. Aktywowanie czakr i rozwój Duszy.
  2. Uwolnienie od indywidualnej negatywnej karmy. Praca z żywiołami. Odpracowanie długów komicznych Drzewa Rodowego przez kanał intuicji. Rozwój Duszy w Najwyższą Duszę
  3. Uwolnienie od powiązań karmicznych poprzez hipercendentalne medytacje. Odczytywanie informacji z przeszłości, teraźniejszości i przeszłości. Transformacja - metody przemiany energii przez subtelna ciała na poziomie planetarnym. Diagnozowanie Karmiczne. Aktywowanie i rozwój Ducha.
  4. Praca w czterowymiarowej przestrzeni. Budowanie ochron Merkaba-Universum-Gwiazdotron-Universum.

Korekta karmy. Praca ze swoim Wyższym Ja. Planetarna świadomość - odpracowanie Planetarnej Karmy. Rozwój matrycy idealnego mózgu.

  1. Transkreacja - metoda widzenia rozwiązywania problemów. Kosmobiochirurgia - odmładzanie organizmu, odbudowanie i zamiana matryc, regeneracja organów na poziomie komórkowym. Aktywowanie dodatkowych chromosomów, spirali i kodów DNA dla rozwoju Nadczłowieka na podstawie Duchowości, Miłość i Mądrości.
  2. Merkaba-Universum-Gwiazdotron - budowanie systemu wielowarstwowych ochron wyższych poziomów. Formuła Sukcesu, Bogactwa i Szczęścia - materializacja pragnień.
  3. Aktywowanie holograficznych Matryc Wiedzy na poziomie Wszechświata i prace poprzez nie. Korekcja Karmy Przyszłości; zmiana wydarzeń, materializacja pragnień. Kosmopsychologia - ynteza psychologii, duchowości, medycyny i astrologii. Rozwój Monady Człowieka w Najwyższą Monadę.
  4. Otrzymanie informacji z przyszłości poprzez Hiperprzestrzeń. Podłączenie do energoinformacyjnego banku wiedzy wszechświata. Aktywowanie Matrycy Nieśmiertelności - Klucz do Nieśmiertelności.

Wkrótce odbędzie się w Warszawie następny cykl kursów akademika Wsieleńskiego. Organizatorzy: Marina Mockałło i Bogusław Artur - "TAO Universum".

Zapisy i informacje:

TAO Universum
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa
tel. 0 22 621 54 01
e-mail: marinamockalo@op.pl


Inne artykuły: