Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

System wielowarstwowych torsyjnych pól ochronnych

"Merkaba-Universum-Gwiazdotron" (MUG)

Seminarium o budowie energoinformacyjnej ochrony "Merkaba-Universum-Gwiazdotron" (MUG) prezesa Międzynarodowego Centrum Kosmicznego Umysłu profesora Eugeniusza N. Vselenskiego oraz Lubow A. Vselenskiej pomoże Wam tworzyć naokoło siebie cały system autonomicznych, wielowarstwowych pól ochronnych z waszej własnej duchowej bioplazmy Miłości, Ognia i światła.

System MUG będzie służyć nam jako potężna ochrona przed psychicznymi, psychotronicznymi i innymi negatywnymi oddziaływaniami. Pomoże Wam zachować swoje życie i harmonię waszego organizmu w każdych ekstremalnych, sytuacjach, neutralizować waszą negatywną karmę: programy niszczenia, programy zombi, braku miłości, negatywne nawyki i.t.p.

Ten system ochroni waszą pamięć przed wytarciem pamięci przy zmianie biegunów Ziemi przy już trwającej katastrofie Planetarnej. Przekażę mocny impuls Waszemu duchowo-intelektualnemu rozwojowi i pomoże przejść na nowy stopień ewolucji w czterowymiarową przestrzeń. System MUG obejmuje aktywowanie nowych energoinformacyjnych matryc Uświadomienia i Wiedzy "Kwiat Wszechświatowej Duchowej Miłości i Mądrości 6-ej i wyższych Ras, według których będzie odbywała się ewolucja każdego żywego istnienia na naszej planecie w III tysiąclecie w Złotym Wieku.

System MUG pomoże Wam aktywować i rozwijać wasze osobowościowe aspekty: Duszę, Ducha, Monadę i Najwyższą Monadę. Spowoduje to oczyszczenie, uzdrowienie, odmłodzenie, samorealizację na wyższym poziomie do nieśmiertelności.Pozytywne psychoprogramowanie pól energoinformacyjnych MUG  pozwoli Wam- pod warunkiem Jedynej Harmonii-w najkrótszym czasie osiągnąć wszystko, co pragniecie i na co zasługujecie.

System MUG na podstawie którego leży aktywowanie nowych matryc Uświadomienia i Wiedzy KWDMiM 6-ej i wyższych Ras znacznie się różni i w wielkim stopniu uzupełnia znane pole ochronne MER-KA-BA Drunvalo Melchizedeka, zbudowane na podstawie starej matrycy świadomości Piątej Rasy "Kwiat Życia". Na przykład, w odróżnieniu od oddychania sferycznego wykorzystywanego w MER-KA-BIE przy budowie MUG wykorzystywane są 3 oddechy Vselenskiego: sferonne, toronne i poprzez system falowodów Vselenskiego, dla stabilizacji pracy czakr dodatkowo wykorzystywana jest autorska metoda ich krystalizacji i podłączenia do Matrycy Kosmicznego DNA - zintegrowanego systemu energoinformacyjnych siatek Wszechświata. W ten sposób wielowarstwowy system ochrony MUG E.N. Vselenskiego stanowi dalsze rozwinięcie Merkaby Drunvalo Melchizedeka.

Zmiana Biegunów i Wielki Wszechświatowy Eksperyment

Żyjemy w unikalnych czasach zmiany biegunów na Ziemi i przejścia kwantowego naszej planety na jej sobowtór w równoległym świecie czterowymiarowej przestrzeni. Na Ziemi przeprowadzany jest Wielki Wszechświatowy Eksperyment. Wyższe Cywilizacje w celu zmniejszenia skutków planetarnej katastrofy, przejście realizują w sposób łagodny, aby stworzyć korzystne warunki dla powstania nowej gałęzi Wyższej Cywilizacji Bogoludzkości ( Szósta Rasa ) na Ewolucyjnym Drzewie Życia na planecie Ziemia.

Przedstawiciele wielu Wyższych Cywilizacji uważają, ze stara gałąź Ludzkości Piątej Rasy ( Homo Sapiens ) jest nie rozumna, ponieważ w ciągu ostatnich 10-ciu lat nasza Cywilizacja co najmniej pięć razy mogła zniszczyć całe życie na naszej planecie, gdyby nie ingerencja Wyższych Cywilizacji. Latem 1972 roku nasze Słońce na skutek potężnych procesów jądrowych wewnątrz miało się poszerzyć do gigantycznych rozmiarów i przemienić się w czerwony pulsar, wypełniając całą otaczającą go przestrzeń aż do orbity Jowisza. Na ten moment wybuchu Słońca, Ludzkość jeszcze nie osiągnęła wysokiego poziomu Świadomości Zbiorowej i nie była gotowa do przejścia na wysoki poziom istnienia-- do czterowymiarowej przestrzeni, gdzie skutki tego wydarzenia całkowicie nie były by odczuwalne. Naturalnie , cały świat fizyczny trzywymiarowej przestrzeni Ziemi został by całkowicie zniszczony razem z całym żywym istnieniem. Przy tym wszystkie rezultaty ewolucji Ludzkiej Świadomości zgromadzone w ciągu wielu tysiącleci unikalnego eksperymentu Wyższych Cywilizacji  na Ziemi był by zmarnowany. Dla ratowania Ziemian przedstawiciele Wyższych Cywilizacji stworzyli specjalne wielowarstwowe pole ochronne. To pole zostało nałożone na planetę Ziemia, abyśmy uzyskali możliwość w najkrótszym terminie- do grudnia 2012 roku- podnieść Zbiorową Świadomość Ludzkości do poziomu Uświadomienia i Wiedzy, niezbędnych dla Duchowego Przemienienia i Przejścia w przestrzeń czterowymiarową. Po tym terminie zacznie się rozpad i oczyszczenie materii w trzywymiarowej przestrzeni, natomiast czterowymiarowej przestrzeni to nie dotknie. Na Radzie Wszechświata została podjęta decyzja o obowiązkowej przyśpieszonej Duchowej Ewolucji Ludzkości z zachowaniem prawa Wolnej Woli i Wolnego Wyboru dla każdej jednostki. Innymi słowami, przed każdym człowiekiem pozostaje prawo wyboru: rozwijać się Duchowo w przyśpieszonym tempie aby przejść do 4-ro wymiarowej przestrzeni na nowy poziom ewolucji 6-ej Rasy lub zostać zniszczony poprzez materię trzywymiarowej przestrzeni przy nadchodzącym chrzcie ogniem pod oddziaływaniem Wyższych Energii Kosmicznych. Przedstawiciele Wyższych Cywilizacji stopniowo zdejmują pole ochronne, podwyższając poprzez to częstotliwość wibracji naszej planety.

Ten proces również związany jest ze zmianą biegunowości Ziemi. W styczniu 2005 r. tak zwana "częstotliwość" Szumana (rytm Ziemi już osiągnął 13,75 Hz, co oznacza, że nasza planeta już weszła na niższy poziom kauzalnego planu. Ludzkość natomiast obecnie znajduje się dopiero na poziomie mentalnym, czyli jest opóźniona w swoim rozwoju. Musimy opanować plan informacyjny, ideowy i następne- duchowe, buddyczny, nirwaniczny i inne. Nadmienię, że w historii ludzkości plan ideowy osiągnęły nieliczne jednostki, na przykład, takie jak K. Marks, W. Lenin, J. Stalin, (idea socjalizmu i komunizmu), A. Hitler, (idea narodowego socjalizmu). Jednak wszyscy oni byli daleko od Duchowości, czyli ich ciała duchowe nie zostały nawet otwarte. A więc, teraz nasza planeta nieodwracalnie i w zawrotnym tempie zbliża się do najważniejszego swojego Duchowego Przemienienia. Ten proces nierozerwalnie związany jest z rozwojem Duchowym Ludzkości i jej wyjściem na nowy poziom kosmicznego myślenia.

Terminy Duchowego Przemienienia są ściśle określone i związane z wydarzeniami w wymiarze Wszechświata. Przemienienie nie oznacza zniszczenie: nasz świat ulegnie procesowi transmutacji w realność subtelniejszych wibracji czterowymiarowej przestrzeni. Teraz cała rzesza przedstawicieli Wyższych Cywilizacji pomaga tym wszystkim, co dążą do Duchowego rozwoju. Ci ludzie będą prawowitymi przedstawicielami Szóstej Rasy i prawdziwymi właścicielami odnowionej Ziemi. Ale ponieważ w naszym Wszechświecie działa prawo Wolnej Woli i Wolnego Wyboru, nikt nie będzie mógł pomóc tym, kto woli w dalszym ciągu przebywać w iluzji naszego trzywymiarowego świata, nie angażując się w proces swojego intelektualno-duchowego rozwoju. Zostało dosłownie kilka lat do zakończenia Przejścia Kwantowego w grudniu 2012 r. Zgodnie z Boskim Planem przyśpieszonej ewolucji Ziemian do tego momentu człowiek powinien podnieść częstotliwość swoich wibracji do 55-89 Hz, co odpowiada minimalnemu Duchowemu poziomowi Buddycznego planu, aby móc dokonać bezpośredniego przejścia do nowej przestrzeni Złotego Wieku. Tych, co pozostaną w 3-wymiarowej przestrzeni oczekuje całkowite unicestwienie. W Wielkim Wszechświatowym Eksperymencie uczestniczy wiele Wyższych Cywilizacji które przekazały swoje doświadczenie w genetycznej inżynierii Ras pozaziemskich dla rozwoju rozumnego życia na Ziemi.

Dla wyjścia na poziom Bogoludzkości nasi Kosmiczni Nauczyciele winicjowali każdemu Człowiekowi, kończącemu rozwój w piątej Rasie indywidualną Monadę. Daje to szybkie i odczuwalne rezultaty przyśpieszonej ewolucji. Lecz taki "awans" dostaje nie każdy człowiek, a poza tym, nawet ze "winicjowaną Monadą" aby stać się Bogoczłowiekiem, należy ją również rozwinąć. Zmiana  Biegunów na naszej planecie zachodzi co 13 000 lat i związana jest z globalną planetarną katastrofą i utratą ŚWIADOMOŚĆ u żywych istot ( wycieranie pamięci ). To związane z cyklem precesji  której okres wynosi 25 920 lat rys.1-1 str. 4. Po przejściu przez punkty maksymalnego zbliżenia się ( A ) i maksymalnego odchylenia się ( C ) Systemu słonecznego w stosunku do centrum naszej Galaktyki "Mleczna Droga" co odpowiada połowie trwania tego cyklu, na Ziemi właśnie zachodzi zmiana biegunów. Przez ten czas oś Ziemi zakreśla koło po wszystkich dwunastu Znakach Zodiaku.

W ciągu ostatnich 26 000 lat nasza planeta przebywała w gwiazdozbiorze Ryb, a teraz przechodzi w gwiazdozbiór Wodnika. Nadmieniamy, że kąt pochylenia osi Ziemi w stosunku do jej płaszczyzny orbity naokoło Słońca, stopień przemieszczenia biegunów i odległość od centrum naszej Galaktyki "Mleczna Droga" mocno wpływają na świadomość wszystkich żyjących istot na naszej planecie. Na przykład, w półokresie maksymalnego oddalenia się od centrum Galaktyki (BCD) występuje uśpienie świadomości wszystkiego co żyje na Ziemi, natomiast w półokresie maksymalnego przybliżenia się (DAB)-przebudzenie świadomości. Ostatnia zmiana biegunów około 13 000 lat temu spowodowała zagładę Atlantydy (4-ej Rasy) W chwili obecnej przeżywamy właśnie ten proces zmiany biegunów, znany z wielu przepowiedni jako "APOKALIPSA" lub "KONIEC ŚWIATA".

Proces stopniowej zmiany biegunów na naszej planecie odbywa się pod pieczą Kosmicznych Nauczycieli od 2000 roku i będzie trwał do grudnia 2012 r. W 2013 r. Ziemia ostatecznie wejdzie w gwiazdozbiór Wodnika. Z naukowego punktu widzenia - to planetarna katastrofa, która może być krótkotrwała i przerażająca w skutkach. Drastyczne jej przejawy zaczną się przy zmianie polaryzacji biegunów magnetycznych Ziemi, co spowoduje przemieszczenie się Ziemi, przemieszczenie kontynentów, powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i gwałtowne zmiany klimatu. Powstałe w ciągu wielu stuleci lody w Grenlandii, i na biegunach mające gigantyczną masę, przesuną kontynenty. W związku z eksperymentem Wyższych Cywilizacji dotyczącym stopniowej zmiany biegunów na naszej planecie te procesy będą wydłużone w czasie, tym nie mniej wszystkie koszmary planetarnej katastrofy będą musieli przeżyć Ci, którzy pozostaną w trzywymiarowej przestrzeni. Nasza pamięć jest związana i podtrzymywana przez pole elektromagnetyczne Ziemi. Przy zmianie biegunów na okres 3-ch dni pole całkowicie zaniknie. Jeżeli Człowiek nauczy się tworzyć wokół siebie autonomiczne wielowarstwowe torsyjne pola ochronne Merkaba-Universum-Gwiazdotron z Duchowej plazmy Miłości, Ognia i Światła, wtenczas będzie mógł zabezpieczyć swoją pamięć przed wytarciem i przejść na nowy stopień ewolucji w 4-o wymiarową przestrzeń. Jednak przejawiając agresję, lęk i niskie pragnienia Człowiek, nawet posiadając ochronę MUG automatycznie "spada" w 3-wymiarową przestrzeń. Jeśli zaś ochrony nie ma, to najcenniejsze, co posiada - pamięć (będzie on biznesmenem lub profesorem), będzie wytarta,  czyli będzie stanowiła,  "czystą kartkę papieru", jak pamięć nowonarodzonego dziecka, a nawet gorzej - zostanie wytarta pamięć intuicyjna minionych wcieleń (inkarnacji). Na planie fizycznym taki człowiek będzie "pacjentem szpitala psychiatrycznego", zapomni nazw przedmiotów, nie będzie potrafił mówić, będzie musiał wszystkiego uczyć się na nowo. Teraz już pojawia się co raz więcej osób z całkowitym lub częściowym zanikiem pamięci. Współczesna medycyna nie potrafi wyjaśnić przyczyny tego zjawiska i tym bardziej pomóc im w jakiś sposób.


Inne artykuły: